Language / Sprache:

Aktivnosti

 • Pomlad 2002- aktivno iskanje ustrezne lokacije za observatorij.
 • Maj 2002- najdemo primerno lokacijo. Sledi postopek pridobivanja soglasja za nakup zemljišča, saj gre za kmetijsko zemljišče.
 • Julij 2002- kupoprodajna pogodba postane pravnomočna. Sledi vpis v zemljiško knjigo.
 • Jesen 2002- planiranje zemljišča in ureditev okolice. Hkrati potekajo aktivnosti za spremembo zemljišča iz kmetijskega v zazidalno in dopolnitev urbanističnega plana občine Moravske toplice.
 • Pomlad 2003- omenjeni postopki se nepričakovano zavlečejo. Hkrati izdelamo idejni osnutek za objekt.
 • Poletje 2003- na podlagi lokacijske informacije naredimo ograjo in uredimo dovozno pot na parcelo. Na podlagi idejnega osnutka začne podjetje Rating z izdelavo projekta in pridobivanjem potrebnih soglasij
 • Jesen 2003- občina Moravske toplice končno potrdi zazidalni plan in izda lokacijsko informacijo. Projektna dokumentacija je dokončana. Pridobljena so vsa soglasja. Po plačilu komunalnega prispevka in gradbene takse zaprosimo za gradbeno dovoljenje.
 • December 2003- upravna enota v Murski Soboti končno izda gradbeno dovoljenje. Začnemo zbirati ponudbe za gradnjo. Hkrati aktiviramo spletno stran, ki jo je izdelalo podjetje Hakl & Hakl iz M. Sobote in jo predstavimo na zaključku AD Kmica.
 • Februar 2004- za izvajalca gradbenih del smo izbrali podjetje Gomboc gradbeni inženiring, d.o.o. Predvideni začetek gradnje je jeseni leta 2004.
 • Jesen 2004- končno septembra zakoličimo teren, v oktobru začnemo z izkopom gradbene jame in 3. novembra začnemo z gradnjo.
 • Pomlad 2005- Aprila observatorij dobi streho. Začnejo se finalna gradbena dela, ki potekajo vse do septembra.
 • Avgust 2005- Konec avgusta namestimo težko pričakovano kupolo premera 4 metre, ki jo je izdelalo podjetje MSX iz Domžal.
 • December 2005- Objekt je usposobljen za obratovanje. Potekajo priprave na tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.
 • Januar 2006- Tehnični pregled smo opravili in 11. januarja pridobili težko pričakovano uporabno dovoljenje. S tem je observatorij predan svojemu namenu.
 • Junij 2006 – Srečanje članov slovenskega astronomskega forumaAvgust in september 2006 – Astronomske delavnice v sodelovanju z AD Kmica in Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
 • 2007 - Astronomske delavnice v sodelovanju z AD Kmica in Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
 • April 2008 - 3. srečanje članov slovenskega astronomskega foruma Astronom.si
 • Maj 2009 - 4. srečanje članov slovenskega astronomskega foruma Astronom.si
 • Junij 2010 - 5. srečanje članov slovenskega astronomskega foruma Astronom.si
 • Avgust 2011 - 6. srečanje članov slovenskega astronomskega foruma Astronom.si
 • September 2012 - 7. srečanje članov slovenskega astronomskega foruma Astronom.si